Wynik przetargu w sprawie zamówienia publicznego w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na

„Najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na bufet”

 

1.      Opis przedmiotu zamówienia:

Lokal użytkowy o powierzchni całkowitej 67,27 m2 w tym: 33,63 m2 – jadalnia; 20,01 m2 – bufet: 13,63 m2 - magazynek

2.      Do przetargu przystąpiły dwie firmy:

Ø Oferta 1

Zbigniew Mrówka

ul. Potulicka 31a/2

70-234 Szczecin

Ø Oferta 2

P.H.U „WIST”

Dorota Rakowska

3.      W drodze postępowania wybrano firmę P.H.U „WIST”, ul. Słowacka 17/4, 71-771 Szczecin, która zaproponowała najwyższą cenę 13,65 zł brutto za m2.