logo Zepsołu Szkół Łączności STRONA GŁÓWNA   PLAN LEKCJI   E-DZIENNIK   BAZA DYDAKTYCZNA   KONTAKT Ciekawe zdjęcia z Zepsołu Szkół ŁącznościCiekawe zdjęcia z Zepsołu Szkół Łączności

technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
technik teleinformatyk
technik fotografii i multimediów
technik telekomunikacji
Opis zawodu technik teleinformatyk
              

TECHNIK TELEINFORMATYK

Charakterystyka zawodu

Technik teleinformatyk to nowoczesny i poszukiwany na rynku pracy zawód, a teleinformatyka jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki światowej.

Obecnie technika dąży do połączenia różnych urządzeń powszechnego użytku w jedną wielką sieć przewodową lub bezprzewodową. Konieczność globalnego sterowania urządzeń wymaga specjalistów projektujących takie sieci, ale także konserwatorów, których wiedza i umiejętności będą połączeniem treści programowych technikum informatycznego i elektronicznego. Dzięki wysokiemu poziomowi kształcenia możesz zostać specjalistą, który będzie praktycznie wykorzystywał i zastosował swą informatyczną wiedzę w nowoczesnych technologiach elektronicznych - to znaczy w obsłudze, tworzeniu i funkcjonowaniu sieci teleinformatycznych, sieci telewizji kablowych i sieci komórkowych.

Zawód, który proponujemy, jest więc odpowiedzią na zmieniające się warunki rynkowe i rozwój techniki.

Teleinformatyka to gałąź informatyki zajmująca się technologią przesyłu informacji i narzędziami logicznymi do sterowania przepływem i transmisją danych. Teleinformatyk to zawód pozwalający na znalezienie pracy w zawodach dających zatrudnienie w kraju i za granicą.

Absolwenci naszego technikum mają możliwość uzyskania świadectwa maturalnego oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe wraz z suplementem ułatwiającym podejmowanie pracy w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Mogą podejmować pracę w dynamicznie rozwijającej się branży telekomunikacyjnej i internetowej lub kontynuować naukę na uczelniach technicznych, na wydziałach: elektroniki, informatyki, elektrotechniki, automatyki, robotyki, mechatroniki, telekomunikacji, energoelektroniki oraz pokrewnych. Są również przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Dodatkowo umożliwiamy ukończenie kursów i uzyskanie certyfikatów Cisco, Microsoft i ECDL. W ostatnim roku nauki dla chętnych uczniów szkoła organizuje kurs i egzamin SEP dający uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń do 1 kV.


Kwalifikacje
 • EE.10. Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych
 • EE.11. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi
Podstawowe zadania:
 • montowanie i uruchamianie komputerów;
 • instalowanie systemów operacyjnych i oprogramowania użytkowego i narzędziowego;
 • diagnozowanie stanu technicznego komputerów oraz dokonywanie ich przeglądów, napraw i modernizacji;
 • projektowanie sieci komputerowych dla małych i średnich przedsiębiorstw;
 • budowanie i uruchamianie sieci komputerowych, zabezpieczanie sieci;
 • montowanie łączy teletransmisyjnych oraz podzespołów i urządzeń sieci teleinformatycznej;
 • obsługa, eksploatacja i konserwacja urządzeń sieciowych;
 • sprawdzanie stanu technicznego łączy transmisyjnych i urządzeń sieciowych;
 • obsługa, diagnozowanie i naprawa telefonów komórkowych;
 • sporządzanie ofert cenowych urządzeń i usług teleinformatycznych;
 • obliczanie kosztów eksploatacji komputerów i sieci;
 • prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej sprzedaży usług sieciowych.
Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:
 • zainteresowania informatyką i komunikacją sieciową,
 • poczucie dyscypliny i odpowiedzialności,
 • zdolność koncentracji, spostrzegawczość i podzielność uwagi,
 • wyobraźnia techniczna i konstrukcyjna,
 • gotowość do wykonywania trudnych prac,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem i nieuleganie frustracji,
 • zamiłowanie do dokładnej pracy, ładu i systematyczności.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik teleinformatyk może być zatrudniony w:
 • przedsiębiorstwach korzystających z informacji w formie elektronicznej;
 • firmach montujących i sprzedających komputery;
 • organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach eksploatujących systemy teleinformatyczne;
 • firmach świadczących usługi teleinformatyczne w zakresie telekomunikacji oraz budowy i eksploatacji systemów teleinformatycznych;
 • różnych jednostkach, na stanowisku administratora sieci komputerowych;
 • firmach projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne;
 • firmach montujących i naprawiających telefony komórkowe.
              
W procesie rekrutacji wymagane będzie zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu.

Zespół Szkół Łączności, 71-080 Szczecin, ul. Ku Słońcu 27/30
Szczecin 2018-10-22 r.
tel.: 91-48-48-056, FAX: 91-48-56-039